Thể thao quốc tế

Liên đoàn Điền kinh thế giới ban hành quy định mới về giày thi đấu

Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics) vừa ban hành quy định mới về giày thi đấu môn điền kinh ở các nội dung trong sân vận động và sẽ được ban hành vào năm 2022 tới đây. Quy định này được áp dụng từ tháng 11/2024.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.