Phát triển phong trào chơi cầu lông ở huyện Chợ Mới

14 giờ trước

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đặc biệt quan tâm tới công tác phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng. Trong đó, môn Cầu lông với đặc điểm dễ chơi, phù hợp với nhiều lứa tuổi, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia.