V.League

V.League 2022: VPF tính chuyện “dồn toa” để đá theo lịch mới

Công ty cổ phần bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đang tính chuyện “dồn toa” để điều chỉnh lại khung thời gian diễn ra V.League theo lịch mới. Theo đó, mùa bóng 2023 sẽ kết thúc sớm vào tháng 8 để các câu lạc bộ kịp chuyển sang thi đấu theo lịch mới từ  đầu tháng 11.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.