Văn hóa - Du lịch

Quảng Ninh thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với kinh tế ban đêm

20 giờ trước

Sự gắn bó mật thiết giữa di tích lịch sử - văn hóa, phong tục tập quán của người dân và các thắng cảnh nổi tiếng là một lợi thế của Quảng Ninh mà không phải tỉnh nào cũng có để tạo tiền đề cho phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa mang thương hiệu Quảng Ninh.