Văn hóa - Du lịch

Năm Du lịch quốc gia 2024 kỳ vọng tạo đột phá phát triển cho du lịch Điện Biên

13 giờ trước

Việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên 2024 nhằm đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các nét đẹp về giá trị văn hóa truyền thống, sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần phát triển đột phá về du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong những năm tiếp theo.