Văn hóa - Du lịch

Triển lãm “Kon Tum - Đất và Người” kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Triển lãm “Kon Tum - Đất và Người” từ ngày 8-12/02 tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.