Văn hóa - Du lịch

Triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam trong 10 tỉnh Đồng bằng sông Hồng

Mới đây, tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Hồng (gồm 10 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình). 

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.