Thể thao trong nước

LION Championship tổ chức giải đấu đặc biệt cho hạng 84kg

Sau thời gian gián đoạn vì không có đủ lực lượng võ sĩ, hạng 84kg LION Championship sẽ thi đấu theo thể thức hoàn toàn mới.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.