World Cup Billiards Carom 3 băng Ankara 2024: Chiêm Hồng Thái và Trần Thanh Lực lách qua khe cửa hẹp vào vòng chính

2 giờ trước

Hai tay cơ tài năng của Việt Nam là Chiêm Hồng Thái và Trần Thanh Lực đã vượt qua vòng loại cuối để góp mặt ở Vòng chung kết World Cup Billiards Carom 3 băng Ankara 2024 theo cùng một kịch bản.