Phong trào

Giải Bóng chuyền hơi nữ công đoàn viên chức thị xã Hồng Lĩnh năm 2023

Liên đoàn Lao động thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã tổ chức giải Bóng chuyền hơi nữ công nhân viên chức lao động năm 2023. 

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.