Phong trào

Hậu Giang tìm hướng phát triển thể thao thành tích cao

21 giây trước

Gần 20 năm qua, thể thao thành tích cao Hậu Giang đã xây dựng được một vị thế nhất định ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và quốc gia. Thành công bắt nguồn nhờ việc thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh, giai đoạn 2016-2020” và Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030”.