Hỏi - Đáp

Bạn Thái Anh - ở Ninh Thuận hỏi: Xin cho biết, vì sao võ cổ truyền Bình Định được coi là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia?

Võ cổ truyền Bình Định ra đời, tồn tại và phát triển cùng lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc. Cùng thethaovietnamplus.vn tìm hiểu những đóng góp của võ cổ truyền Bình Định.