Đỉnh cao

WADA đưa thuốc giảm đau tramadol vào danh mục cấm từ năm 2024

Cơ quan pPhòng chống doping thế giới (WADA) mới đây đã đưa thuốc giảm đau tramadol vào danh sách cấm sử dụng. Tuy nhiên, quyết định này chưa có hiệu lực ngay lập tức mà để các bên liên quan có thời gian chuẩn bị.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.