Hạng Nhất

Giải hạng Nhất Quốc gia 2023 và Cúp Quốc gia 2023 khởi tranh vào tháng 4

Theo thông báo từ Ban Tổ chức, giải hạng Nhất Quốc gia 2023 và Cúp Quốc gia 2023 sẽ khởi tranh từ đầu tháng 4, trễ hơn 2 tháng so với lịch dự kiến ban đầu.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.