Hạng Nhất

Thạch Bảo Khanh trở thành huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Nhân dân

Thạch Bảo Khanh sẽ đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên trưởng đội bóng Công an Nhân dân thay cho huấn luyện viên Vũ Quang Bảo xin nghỉ vì lý do cá nhân.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.