SEA Games 31

Hải Dương khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tổ chức môn Bóng bàn SEA Games

19/08/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đã quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức môn Bóng bàn SEA Games 31 tại Hải Dương.