SEA Game 32 & Paragames 12

Thể thao thành tích cao Vĩnh Long: Vượt khó đi lên  

Những năm gần đây, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện và thi đấu song thể thao thành tích cao của tỉnh Vĩnh Long luôn nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích đáng tự hào tại các đấu trường trong nước và quốc tế. Qua đó, giúp địa phương luôn duy trì vị trí tốp đầu thể thao thành tích cao trong khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.