Văn hóa - Du lịch

Đừng để tác phẩm điện ảnh chỉ để ‘cất kho’

Để điện ảnh trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn trong công nghiệp văn hóa thì các cơ chế, chính sách của Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ngành điện ảnh phát triển từ khâu sản xuất, phát hành đến quảng bá phim.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.