V.League

Đâm lao đành phải theo lao

Quy định độc quyền quảng cáo dành cho nhà tài trợ V.League đã có từ lâu và trong quá khứ cũng có không ít vụ việc “đụng hàng” và đã được giải quyết êm thấm. Tất cả các câu lạc bộ đều biết rõ quy định đó, nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn ký hợp đồng với Carabao và giờ buộc phải… theo lao. 

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.