V.League

Ngoại binh V.League: Bỏ mới vì không thể nới cũ

Theo quy định của Ban Tổ chức giải, các câu lạc bộ tham dự V.League 2023 có quyền đăng ký thay thế cầu thủ nước ngoài trước 15 giờ ngày 11/2 và sẽ chỉ được bổ sung sau khi kết thúc giai đoạn 1… 

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.