Thời sự - Xã hội

Thông cáo Báo chí số 10 Kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XV

Ngày 01/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 10 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội với các phiên họp toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.