Thời sự - Xã hội

Khảo sát, thẩm định thực địa Bãi cọc Bạch Đằng để góp ý hồ sơ đề cử Di sản Thế giới

1 ngày trước

Các Bãi cọc Bạch Đằng của thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa được Đoàn chuyên gia quốc tế UNESCO/ICOMOS (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc/Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế) cùng với các chuyên gia Việt Nam khảo sát, thẩm định thực địa…