Thời sự - Xã hội

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Hoàn thiện dự án Luật Thi đua, khen thưởng để Quốc hội xem xét, thông qua

Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, sáng 27/5, Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.