Tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. 

ngay-khoa-hoc-1714980323.jpg
Ảnh minh họa

Các hoạt động được tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5; Biểu dương tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tăng cường giao lưu và nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và các nhà khoa học về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đánh giá các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ trong năm 2023; Tăng cường việc liên kết, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và giữa cơ quan đơn vị, thuộc Bộ với các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ. 

Theo Kế hoạch, các hoạt động bao gồm: Tổ chức trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm khoa học, công nghệ năm 2023 của một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Tổ chức gặp mặt Lãnh đạo Bộ với các chuyên gia, đội ngũ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ở phía Bắc. 

Tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Tăng cường liên kết nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ” nhằm trao đổi về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ trong thời gian qua; vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung và của từng đơn vị thuộc Bộ nói riêng; Một số khó khăn, vướng mắc cơ bản trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và đề ra giải pháp nhằm tăng cường liên kết trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp Bộ trong thời gian tới. 

T.H