Hội nghị định hướng phát triển TTTTC đến năm 2030

Ý kiến chuyên gia tại Hội nghị Định hướng phát triển Thể thao thành tích cao đến năm 2030: Cần phải đổi mới về tư duy và cách làm

22/12/2023

Hội nghị định hướng phát triển Thể thao thành tích cao đến năm 2030 với chủ đề “Nâng tầm ASIAD - Khát vọng Olympic” diễn ra tại Hà Nội, đã nhận được nhiều ý kiến phân tích về những vấn đề liên quan đến thể thao thành tích cao cần phải thay đổi tư duy và cách làm để vươn tầm châu lục và thế giới.