Phong trào

Thanh Hóa tổ chức giải Bóng đá các Câu lạc bộ "Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão" năm 2023

Từ ngày 4 đến 25/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa tổ chức giải Bóng đá các Câu lạc bộ “Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão” năm 2023.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.