TS. Nguyễn Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam 

Sau ngày Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ V (2022-2023) - PGS. TS Hoàng Vĩnh Giang qua đời, 11/9/2021, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền khuyết thiếu vị trí Chủ tịch. Điều này gây nhiều khó khăn cho việc phát triển phong trào Võ cổ truyền trong nước và quốc tế, ảnh hưởng đến việc phối hợp giữa Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn để tổ chức các hoạt động cho Võ cổ truyền trong một thời gian.

Bộ Nội vụ và Tổng cục Thể dục thể thao đã có sự chỉ đạo Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cần sớm kiện toàn vị trí Chủ tịch Liên đoàn để đảm bảo việc hoạt động phong trào Võ cổ truyền được hiệu quả theo đúng định hướng của ngành Thể dục thể thao. Sau nhiều bước làm việc chặt chẽ, dân chủ, tuân thủ đúng với Điều lệ hiện hành của Liên đoàn, ngày 8/12/2022, Ban Chấp hành Liên đoàn đã tổ chức buổi họp Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ V (2022-2023) để kiện toàn Chủ tịch Liên đoàn.

ngocanh1-lkmd-1670630907.jpg
TS. Nguyễn Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

Theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên đoàn trong phiên họp trước đó về việc mời TS. Nguyễn Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao Quần chúng (Tổng cục Thể dục thể thao) - tham gia vào Ban Chấp hành để kiện toàn vị trí Chủ tịch Liên đoàn. Được sự chấp thuận của Tổng cục Thể dục thể thao, tại phiên họp ngày 8/12/2022, 100% các ủy viên Ban Chấp hành dự họp đã đồng ý bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đến hết nhiệm kỳ V (2018-2023). Quy trình bầu cử đã được thực hiện theo đúng Điều lệ Liên đoàn dưới sự chứng kiến của đại diện Bộ Nội vụ và đại diện Tổng cục Thể dục thể thao.

Đây là kết quả bầu cử được đông đảo các Võ sư Võ cổ truyền có tâm huyết với phong trào mong đợi, được hiện thực hóa qua lá phiếu bầu của các Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn đại diện cho phong trào Võ cổ truyền Việt Nam.

Trong phiên họp này, Ban Chấp hành cũng đã bầu ông Lê Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Võ thuật Hà Nội - làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đến hết nhiệm kỳ V (2018-2023).

Chủ tịch Liên đoàn Nguyễn Ngọc Anh cùng với các Ủy viên Ban Chấp hành đã đánh giá lại những hoạt động của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam trong thời gian vừa qua, những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục, đưa ra kế hoạch hoạt động Võ cổ truyền trong thời gian tới, đặc biệt là thực hiện các công việc chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ VI và phối hợp với các tổ chức Võ cổ truyền Việt Nam tại nước ngoài để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) nhiệm kỳ II.

Minh Anh