Phong trào

Giải Cầu lông phong trào và vô địch huyện Phú Bình năm 2023

Huyện Phú Bình (Thái Nguyên) vừa tổ chức giải Cầu lông phong trào và vô địch năm 2023.