Phong trào

Thể thao Bình Thuận cải thiện vị thế

14/07/2024

Thời gian gần đây, Thể thao Bình Thuận có những thành tích đáng khích lệ, trong đó tiêu biểu phải kể đến các môn như Điền kinh, Teakwondo, Đua thuyền.