Tất cả vận động đăng ký thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đều thuộc diện đối tượng kiểm tra Doping

Lê Ngọc

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tới đây, công tác kiểm tra Doping sẽ có những sự thay đổi lớn hơn, rộng hơn và hoàn thiện hơn.

Công tác phòng, chống Doping được xem là một trong những mục tiêu tối quan trọng trong quá trình tổ chức các kỳ đại hội thể thao, đảm bảo cho sự công bằng, trong sạch, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín giải đấu.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra vào tháng 12 tới đây, để đảm bảo tốt nhất công tác Kiểm tra Doping, Ban Tổ chức Đại hội đã chủ động tiến hành xây dựng bản cam kết tuân thủ quy định về phòng, chống Doping tại Đại hội; thành lập Trung tâm điều hành kiểm tra Doping và phòng lưu mẫu kiểm tra trước khi vận chuyển xét nghiệm.

doping-1669281935.jpg
Công tác kiểm tra Doping sẽ có những sự thay đổi lớn hơn, rộng hơn và hoàn thiện hơn.

Ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Trung tâm Doping và Y học Thể thao (Tiểu Ban kiểm tra Doping) - khẳng định, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, công tác kiểm tra Doping sẽ có những sự thay đổi lớn hơn, rộng hơn và hoàn thiện hơn. Điều này để đảm bảo cho tất cả các vận động viên có một kỳ Đại hội thi đấu trung thực, thành công, đảm bảo cho Thể thao Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.

Ông Nguyễn Văn Phú cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các công tác kiểm tra Doping tại Đại hội đã được tích cực triển khai và chuẩn bị thực hiện các khâu cuối cùng.

"Chúng tôi sẽ thực hiện công tác kiểm tra Doping ở mức độ cao nhất để đảm bảo sự thành công của Đại hội", ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh.

Cùng với công tác xây dựng bản cam kết và thành lập trung tâm điều hành, Ban Tổ chức cũng khẩn trương triển khai kế hoạch kiểm tra các địa điểm trạm lấy mẫu kiểm tra Doping, xây dựng kế hoạch kiểm tra Doping chi tiết cho từng nội dung thi đấu; Tăng cường công tác tuyên truyền tại các địa điểm thi đấu; xây dựng các kế hoạch, nội dung giáo dục, truyền thông phòng chống Doping cho toàn bộ vận động viên, huấn luyện viên và thành viên các Đoàn tham dự Đại hội.

Được biết, trong tuần, Tiểu ban Kiểm tra Doping sẽ tham mưu Ban Tổ chức gửi hướng dẫn về việc sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng đến các đoàn. Phía Tiểu ban cho biết sẽ đề nghị các trưởng đoàn xem xét, tiến hành quản lý các vận động viên và đảm bảo an toàn trong công tác y tế, xử lý thuốc, đặc biệt là thực phẩm chức năng. Ban Tổ chức sẽ yêu cầu trưởng đoàn ký cam kết tuân thủ quy định về phòng, chống Doping tại Đại hội.

Về việc lựa chọn mẫu kiểm tra Doping, ông Phú cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Tổ chức, tất cả vận động viên đăng ký thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đều thuộc diện đối tượng kiểm tra Doping.

Ngoài ra, tất cả các vận động viên phá kỷ lục, đạt huy chương đều thuộc diện kiểm tra. Việc lựa chọn đối tượng kiểm tra, nội dung thi đấu sẽ được Tiểu ban Kiểm tra Doping báo cáo Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo Đại hội theo hướng dẫn của Tổ chức phòng chống Doping thế giới, khu vực.

"Tất cả mẫu kiểm tra cũng như công tác thực hiện đều công khai nên chúng ta không có cơ hội sửa chữa khi phạm sai lầm. Chúng ta phải chuẩn bị ở mức độ tốt nhất để không xảy ra các trường hợp xấu. Tôi khẳng định, nếu xem xét tất cả, thực hiện theo đúng quy định thì chắc chắn sẽ không vị phạm", ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh.

Bạch Dương

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.