Ninh Bình kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới

Tối ngày 26/4, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024).

Đây là dịp nhằm tôn vinh, quảng bá và lan toả các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, truyền cảm hứng và nhiệt huyết cho thế hệ trẻ để hiểu, để biết, để trân trọng và tự hào về vùng đất Cố đô Hoa Lư lịch sử, về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của danh thắng Tràng An trong việc hiện thực hóa định hướng chiến lược của tỉnh là xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, một trung tâm du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của vùng, quốc gia và mang tầm quốc tế.

pho-thu-tuong-tran-luu-quang-1714191704.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng và đánh giá cao những thành tích trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy di sản mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong thời gian qua

Nhịp cầu gắn kết văn hóa vì mục tiêu và khát vọng hòa bình, nhân văn cao cả

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng và đánh giá cao những thành tích trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy di sản mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong thời gian qua; trong việc hỗ trợ, giúp đỡ cho doanh nghiệp và người dân; đánh giá cao UNESCO và các tổ chức quốc tế hữu quan đã luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam, tỉnh Ninh Bình và các tỉnh, thành khác trong khu vực và cả nước được công nhận, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Sau 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, bên cạnh ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, sự trân trọng bảo tồn, phát huy di sản Tràng An còn là nhịp cầu gắn kết văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới vì mục tiêu và khát vọng hòa bình có ý nghĩa nhân văn cao cả. 

Để tiếp tục phát huy các thành tựu và hiện thực hóa khát vọng kết nối dòng chảy của thời gian, của lịch sử làm giàu các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và hướng tới sự phát triển bền vững thông qua bảo tồn di sản, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Ninh Bình, các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng chung sức, đồng lòng tiếp tục làm tốt công tác dự báo xác định vị trí, vai trò, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, thách thức trong quản lý, chủ động, sáng tạo trong việc huy động nguồn lực, nhất là hợp tác công - tư, tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ, ban, ngành, chuyên gia trong nước và quốc tế để tiếp tục xây dựng, bảo tồn, quy hoạch và phát triển giá trị của Di sản Tràng An.

Tiếp tục phát huy vai trò, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của người dân trong vùng di sản, giúp người dân vừa tham gia bảo tồn di sản, vừa được hưởng lợi từ di sản, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng xanh, sáng tạo theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, gia tăng giá trị kinh tế của di sản, phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, sáng tạo, có tính cạnh tranh cao, lấy bảo tồn di sản làm nền tảng, làm động lực phát triển. Chủ động, tích cực hội nhập hợp tác quốc tế trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị di sản toàn cầu. 

cac-dai-bieu-du-le-ky-niem-ninh-binh-1714192096.jpg
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng, với kinh nghiệm, bề dày lịch sử văn hóa của vùng đất Cố đô, sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình, sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, các địa phương, sự đồng hành chia sẻ nhiệt thành, trách nhiệm của Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, các giá trị của Quần thể danh thắng Tràng An sẽ mãi được giữ gìn và trao truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau, mãi trường tồn và phát triển cùng dân tộc, góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi, phát huy sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển của đất nước phồn vinh, thịnh vượng, Nhân dân được ấm no, hạnh phúc. 

Tôn vinh những thành tựu rực rỡ của Tràng An trong bảo tồn di sản và phát triển bền vững

Theo bà Simona Mirela Miculescu - Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42 - Quần thể Danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - một thành tựu chưa từng có ở khu vực Đông Nam Á.

Sự kiện kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới không chỉ đánh dấu một thập kỷ của sự công nhận toàn cầu về giá trị to lớn của kho báu thiên nhiên và văn hóa này mà đây còn là dịp để tôn vinh những thành tựu rực rỡ của Tràng An cả trong công tác bảo tồn di sản và phát triển bền vững. Khi hạnh phúc của người dân được đặt lên hàng đầu, Tràng An nổi lên như một tấm gương sáng về cảm hứng và tinh thần đổi mới, sáng tạo.

ba-simona-mirela-miculescu-chu-tich-dai-hoi-dong-unesco-lan-thu-42-phat-bieu-tai-ky-niem-1714191748.jpg
Bà Simona Mirela Miculescu - Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42 - cho rằng: Tràng An đã trở thành một hình mẫu trong bối cảnh năng động về phát triển bền vững

Nhờ cách tiếp cận đa bên và hợp tác sáng tạo, Tràng An đã trở thành một hình mẫu trong bối cảnh năng động về phát triển bền vững, một mô hình nơi các cộng đồng địa phương không chỉ đơn thuần là người hưởng lợi, mà còn là người chủ đạo, nhân vật chính trong câu chuyện hài hòa giữa du lịch bền vững và bảo tồn di sản.

Tại Tràng An, ngoài sức hấp dẫn tuyệt vời về mặt thẩm mỹ, Tràng An còn là một bằng chứng cụ thể về bảo tồn tính đa dạng của di sản và chia sẻ một cách công bằng những lợi ích thu được từ việc khai thác danh thắng, qua đó nâng cao ý thức thuộc về nơi này của tất cả mọi người, tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết xã hội, cũng như sự tự do về lựa chọn và hành động của các cá nhân và tập thể ở nơi đây. 

Thành tựu này là kết quả từ nỗ lực chung của tất cả chúng ta trong việc khai phóng sức mạnh đột phá của di sản để làm phong phú thêm cuộc sống của cả thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai.

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42 cho rằng: Trong kỷ nguyên với nhiều thay đổi nhanh chóng trên toàn cầu, khi những biến động về xã hội và lợi ích khác nhau thường khiến chúng ta cảm thấy trở nên lạc lõng, thì các mối quan hệ hợp tác để bảo vệ Tràng An lại trở thành cầu nối, thúc đẩy đối thoại và hiểu biết giữa các cộng đồng, nhóm người và cá nhân trên toàn thế giới. Do vậy, giai đoạn 10 năm tiếp theo trong chương sử của Tràng An sẽ tiếp tục được viết nên bằng hoạt động hợp tác, bảo tồn và một tầm nhìn chung về một tương lai tươi sáng, bền vững hơn cho tất cả mọi người.

Hình mẫu tiêu biểu trong quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết: Ngay sau khi Tràng An trở thành Di sản thế giới, tỉnh Ninh Bình đã tập trung thực hiện quy hoạch tổng thể, ban hành nhiều chính sách và thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản; thực hiện mô hình phát triển gắn kết hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn Di sản và tăng trưởng xanh, bền vững.

chu-tich-ninh-binh-pham-quang-ngoc-1714191829.jpg
Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - nhấn mạnh: Những giá trị của Di sản Tràng An được phát huy mạnh mẽ, trở thành nguồn tài nguyên vô giá, có sức hấp dẫn, là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng để Ninh Bình vươn lên phát triển trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

Sau 10 năm được ghi danh là Di sản thế giới, Quần thể danh thắng Tràng An được nhiều tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học đánh giá là mô hình mẫu mực, điển hình về kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và du lịch bền vững mà vẫn có thể tôn trọng thiên nhiên, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, Nhà nước và doanh nghiệp; phát huy hiệu quả hợp tác công - tư.

Những giá trị của Di sản Tràng An được phát huy mạnh mẽ, trở thành nguồn tài nguyên vô giá, có sức hấp dẫn, là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng để Ninh Bình vươn lên phát triển trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; đưa Ninh Bình hội nhập vào mạng lưới di sản sở hữu danh hiệu UNESCO; đồng thời, đóng vai trò hạt nhân, trung tâm, định hình phát triển hệ thống đô thị của tỉnh theo hướng đô thị di sản; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình theo đúng định hướng, đó là: Phát triển "Nhanh, Bền vững và Hài hòa", tăng trưởng kinh tế luôn gắn với phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; Phát triển công nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường; Phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, đa giá trị; Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, chất lượng cao, gắn với các giá trị văn hóa - lịch sử - tự nhiên, nhất là truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô, giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An.

bi-thu-ninh-binh-doan-minh-huan-1714192305.jpg
Ông Đoàn Minh Huấn - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - khẳng định: Tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, gìn giữ, bảo tồn, phát huy tài sản vô giá của dân tộc và nhân loại đối với Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn khẳng định: Trong thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ, bài bản để thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, làm tròn trọng trách thay mặt Nhân dân cả nước gìn giữ, bảo tồn, phát huy tài sản vô giá của dân tộc và nhân loại đối với Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. 

T.H