Đóng góp từ cộng đồng trong bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và phát triển bền vững ở Việt Nam

Ngày 1/12 tới tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức Hội thảo “Di sản Sống và Phát triển đồng đều: Từ cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm”, tập trung thảo luận về những đóng góp của cộng đồng vào việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và phát triển bền vững ở Việt Nam. 

hoi-thao-di-san-1701246485.jpg

Việt Nam sở hữu một kho tàng di sản văn hóa phi vật thể, như các sản phầm thủ công truyền thống, các nghi lễ, hình thức biểu diễn nghệ thuật, và những tri thức bản địa, ăn sâu vào văn hóa dân tộc. Cùng với việc ngày càng có nhiều giá trị văn hóa được công nhận cả trong nước và quốc tế, lĩnh vực di sản văn hóa đang có những chuyển biến tích cực, có lợi cho những người thực hành và thành viên cộng đồng, những người đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững. 

Với mục tiêu khám phá sự giao thoa giữa di sản phi vật thể và phát triển bền vững tại Việt Nam, tập trung vào vai trò và sự tham gia của cộng đồng, hội thảo này là một diễn đàn mở ra thảo luận giữa những người làm chính sách, chuyên gia và những người thực hành di sản văn hóa. Thông qua các thảo luận, các ví dụ điển hình, và các trao đổi đa chiều, hội thảo sẽ cùng nhìn nhận những chiến lược phù hợp, thách thức và cơ hội trong việc tận dụng di sản phi vật thể để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững; đồng thời vinh danh sự đóng góp của cộng đồng, khẳng định tầm quan trọng và vai trò trung tâm của họ trong quá trình chuyển biến này.

Hội thảo tập trung vào các nội dung: Cơ hội và thách thức trong di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững; Di sản văn hóa sống và cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm; Tổng quan về chương trình Di sản Văn hóa cho sự phát triển đồng đều ở Việt Nam, mục tiêu và tác động từ cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm; Di sản Văn hóa cho sự phát triển đồng đều: Kết quả và kinh nghiệm từ các dự án do cộng đồng thực hiện; Các chính sách và việc thực hành cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm.

Hội thảo cũng nằm trong khuôn khổ Chương trình Di sản Văn hóa hướng đến sự Phát triển đồng đều, một Chương trình của Hội đồng Anh nghiên cứu những cách thức sử dụng văn hóa địa phương để cải thiện cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới. Hoạt động này cũng nằm trong khuôn khổ UK/Viet Nam Season 2023, đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh - Việt Nam và 30 năm Hội đồng Anh có mặt tại Việt Nam.

Di sản Văn hóa hướng đến sự Phát triển đồng đều là một chương trình nghiên cứu hành động của Hội đồng Anh khám phá những cách thức mà trong đó văn hóa địa phương có thể cải thiện cuộc sống của các cá nhân trên khắp thế giới. Từ năm 2018, thông qua các hoạt động thí điểm ở Colombia, Kenya và Việt Nam, chương trình tìm hiểu di sản văn hóa hướng tới sự phát triển đồng đều như một khái niệm toàn cầu với các giải pháp địa phương. Các dự án do cộng đồng và người dân làm chủ, được xây dựng và quản lý cùng các đối tác địa phương, nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương quảng bá và hưởng lợi từ di sản văn hóa của chính họ, dẫn đến tăng trưởng kinh tế và cải thiện phúc lợi xã hội.

TH