Thời sự - Xã hội

Chủ tịch Quốc hội tiếp Trưởng các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài

Sáng 13/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Trưởng các Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.