Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Theo chương trình Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội chất vấn tập trung vào 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Kiểm toán; Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu.

bo-truong-hung-1716785249.jpeg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Phiên chất vấn diễn ra từ ngày 4-6/6 và được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri, Nhân dân theo dõi.

Nhóm vấn đề đầu tiên thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường.  Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn xoay quanh việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh nguồn nước; giải pháp phòng, chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước; giải pháp nghiên cứu, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng, tài nguyên, khoáng sản quý hiếm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình nội dung liên quan.

Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực Công thương. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên sẽ trả lời về công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử; giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước bối cảnh thế giới tiếp tục biến động khó lường; việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, nhất là trong phục vụ chế biến nông, lâm, thủy sản, phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao tham gia trả lời chất vấn, giải trình nội dung liên quan.

Nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực Kiểm toán. Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn sẽ giải trình giải pháp khắc phục tình trạng các doanh nghiệp, dự án được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán Nhà nước; giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm toán.

Bộ trưởng các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an và Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia trả lời chất vấn, giải trình nội dung liên quan.

Nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng sẽ trả lời chất vấn về công tác tuyển chọn, đào tạo và chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật; giải quyết việc làm cho vận động viên, nghệ sĩ sau thời kỳ thi đấu, biểu diễn đỉnh cao; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo; phát triển sản phẩm du lịch đêm và chính sách đặc thù, thu hút đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được ủy quyền) làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Dự kiến đến cuối buổi sáng 6/6, Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

TH