Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2022

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành, triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 24/11 tới.

chieng-1665724183.jpg
Tác phẩm "Nhịp chiêng Ê đê Bih" của Họa sĩ Trần Thanh Long. Ảnh minh họa

Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2022 là hoạt động văn hóa, nghệ thuật thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2022; phát huy tinh thần sáng tạo của đội ngũ họa sĩ, hội viên, cộng tác viên mỹ thuật, tạo điều kiện cho hoạt động mỹ thuật phát triển góp phần xây dựng văn hóa, con người Đắk Lắk đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối tượng tham gia là các họa sĩ chuyên và không chuyên, người yêu thích mỹ thuật đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng như các họa sĩ Đắk Lắk đang sinh sống, làm việc trong cả nước.

Thời gian nhận tác phẩm sơ duyệt đến hết ngày 4/11/2022.

Thể loại tham gia triển lãm là tranh sơn dầu, lụa, tranh xé dán giấy, sơn mài, Acrylic, thủy mặc, tượng, điêu khắc, các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng…

Tác phẩm có nội dung phản ánh sinh động các lĩnh vực của đời sống xã hội, vẻ đẹp của thiên nhiên và con người, tình yêu quê hương đất nước; những phong tục tập quán, nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; truyền thống lịch sử cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

B.Đ.L