Nguyễn Thảo My và Ngô Bảo Nghi nhận suất thi đấu giải đồng đội châu Á-Thái Bình Dương 2022