Erling Haaland bất bình với trọng tài Simon Hooper