Thời sự - Xã hội

Quy định mới: Miễn đăng kiểm lần đầu, kéo dài chu kỳ kiểm định nhiều loại xe

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư mới, miễn đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới và giãn chu kỳ kiểm định với một số loại xe cơ giới.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.