Thể thao trong nước

Thành phố Bắc Giang tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023

Sáng 18/3, tại Quảng trường 3/2, UBND thành phố Bắc Giang (Bắc Giang) tổ chức Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. 

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.