Phong trào

Kiên Giang nâng cao chất lượng các giải thể thao cấp tỉnh năm 2023

Từ đầu năm đến nay, Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thành công 8 giải thể thao cấp tỉnh. Không chỉ mang lại sân chơi cho những vận động viên không chuyên đam mê thể thao, các giải đấu đều thu hút sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, huyện, thành phố và các câu lạc bộ thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở.