Trưng bày tư liệu "Thư viện Quốc gia Việt Nam - Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai"

Nhân kỷ niệm 105 năm Ngày thành lập (29/11/1917-29/11/2022), Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Trưng bày tư liệu "Thư viện Quốc gia Việt Nam -Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai".

174-1669268353.jpg

Trưng bày giới thiệu đến công chúng và bạn đọc 500 tư liệu được sắp xếp theo 4 nội dung:

Lịch sử hình thành và phát triển Thư viện Quốc gia Việt Nam: Giới thiệu các Nghị định, Sắc lệnh, Quyết định liên quan đến việc thành lập, mở cửa và đổi tên Thư viện; Các văn bản pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thư viện Quốc gia Việt Nam; Các bài tổng kết, đánh giá về quá trình hình thành, phát triển và hành trình hướng tới tương lai của Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Sản phẩm và Dịch vụ của Thư viện Quốc gia Việt Nam: Trưng bày các sản phẩm phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị, của ngành được các thế hệ công chức, viên chức, người lao động đã và đang làm việc tại Thư viện dày công nghiên cứu, dịch, biên soạn và xuất bản; Một số sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho nhu cầu tiếp cận và sở hữu thông tin của đông đảo công chúng và bạn đọc.

Tài liệu quý hiếm được lưu trữ và bảo quản tại Thư viện Quốc gia Việt Nam: Trưng bày một số tài liệu quý hiếm có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa…được hình thành trong các thời kỳ phát triển của dân tộc; Một số tài liệu được viết trên các vật mang tin đặc biệt như sách lá buông, sách đồng, sách nung trên đất…

Phần thưởng cao quý Đảng và Nhà nước trao tặng Thư viện Quốc gia Việt Nam: Giới thiệu các phần thưởng mà Thư viện Quốc gia Việt Nam đã đạt được trong suốt hành trình 105 năm xây dựng và phát triển. Trong đó có nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba và Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba.

175-1669268438.jpg

Thông qua các tư liệu được trưng bày, bạn đọc và các thế hệ viên chức, người lao động của Thư viện sẽ có cơ hội hiểu thêm về lịch sử hình thành, các giai đoạn phát triển và những thành tựu đã đạt được trong suốt chặng đường 105 năm của Thư viện Quốc gia Việt Nam; đồng thời, góp phần tuyên truyền, quảng bá về vị trí, vai trò, những đóng góp tích cực của Thư viện Quốc gia Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trưng bày tư liệu diễn ra đến hết ngày 12/12/2022.

P.V