Tiểu ban Chuyên môn Kỹ thuật sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022

Nhằm hoàn thiện những công việc cuối cùng cũng như nhanh chóng xử lý những vấn đề còn tồn tại, ngày 22/11, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn Kỹ thuật đã triệu tập các thành viên Tiểu ban và phụ trách các bộ môn tham dự cuộc họp.

dai-hoi-1-1669182550.jpeg
Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn triệu tập phiên họp nhằm xử lý những vấn đề còn tồn tại

Ông Trần Đức Phấn yêu cầu phụ trách các bộ môn rà soát công tác chuẩn bị, nếu có vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai, lập tức đề xuất tại buổi họp để Tiểu ban đưa ra giải pháp xử lý kịp thời.

Các câu hỏi về kinh phí chi cho Đại hội và những vấn đề liên quan khác mà phụ trách các bộ môn thể thao đưa ra đều đã được giải đáp cụ thể tại cuộc họp.

Cũng tại buổi làm việc, các bộ môn cũng đã tiến hành rà soát, thống nhất một số nội dung nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai nhiệm vụ chuyên môn tại Đại hội.

Tại cuộc họp phụ trách các bộ môn cũng đã báo cáo về công tác phối hợp với Ban Tổ chức địa phương trong quá trình triển khai công tác tổ chức Đại hội. Theo đó, công tác phối hợp diễn ra thuận lợi, đảm bảo tiến độ yêu cầu. Một số vấn đề của các bộ môn: Đấu kiếm, Bowling, Thể hình, Bóng chuyền cũng đã được Trưởng Tiểu ban ban Chuyên môn Kỹ thuật giải đáp và đưa ra phương án xử lý.

dai-hoi-2-1669182550.jpeg
Toàn cảnh cuộc họp

Kết luận chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn đề nghị phụ trách các bộ môn rà soát chính xác số lượng nhân lực trọng tài, nhân viên phục vụ tại Đại hội theo đúng phân tách nhiệm vụ giữa trung ương và địa phương, để Văn phòng tổng hợp báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo Ban Tổ chức vào ngày 25/11.

Cũng tại buổi làm việc, Trưởng Tiểu ban Trần Đức Phấn yêu cầu tất cả các bộ môn sử dụng kinh phí tổ chức Đại hội theo quy định đã được phổ biến. Đồng thời yêu cầu các đồng chí phụ trách các bộ môn thường xuyên phối hợp với Ban Tổ chức địa phương, báo cáo kết quả triển khai công việc cũng như những vướng mắc gắp phải để kịp thời xử lý, nhất là đối với những môn thể thao diễn ra từ nay đến trước Đại hội.

P.V

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.