Tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích

Lê Ngọc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 2888/BVHTTDL-DSVH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích năm 2022.

Theo đó, để tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại bảo tàng và di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các bảo tàng, ban/trung tâm quản lý di tích trên địa bàn rà soát các phương án phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp; kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị liên quan tới công tác bảo vệ, bảo quản nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng và di tích trong mùa mưa bão.

Đồng thời, phân công Lãnh đạo trực tại bảo tàng và di tích để bảo đảm việc theo dõi, giám sát và ứng phó kịp thời với các nguy cơ rủi ro. Cùng với đó tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức các bảo tàng, ban/trung tâm quản lý di tích, người trực tiếp trông coi di tích và khách tham quan.

P.V