Giải Bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2023 ra mắt mẫu thiết kế huy chương