Quảng Nam hoàn thiện quy định một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên 

Sáng 14/3, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - chủ trì buổi làm việc nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo các nội dung chuẩn bị về chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao để trình kỳ họp 21, HĐND tỉnh khóa X. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các ban HĐND tỉnh.

qn-1710401336.jpg

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc tham mưu HĐND tỉnh ban hành quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Nam nhằm thay thế Nghị quyết 10 (16/3/2021) và Nghị quyết 34 (9/12/2022) của HĐND tỉnh. Cụ thể, mức chi chế độ dinh dưỡng tập trung đào tạo, tập huấn, thi đấu đối với vận động viên các đội tuyển từ 160-240 nghìn đồng/ngày, vận động viên tuyến năng khiếu cơ sở 55-160 nghìn đồng/buổi; thực phẩm chức năng 20-30 nghìn đồng/ngày. Ngoài ra, còn có chế độ khác như tập huấn, thi đấu nước ngoài. Nguồn kinh phí mỗi năm khoảng 35 tỷ đồng, trong đó bóng đá trẻ gần 23 tỷ đồng, các môn thể thao khác 12 tỷ đồng.

Liên quan Nghị quyết số 05 (ngày 13/1/2021) của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, các ngành sẽ phối hợp tham mưu, trình HĐND tỉnh bãi bỏ do cuối năm 2022 Kiểm toán Nhà nước đề nghị chấm dứt việc hỗ trợ cho câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam do không thuộc trường hợp được hỗ trợ đối với doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động thể thao.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu thống nhất trình HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 05; đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện nội dung dự thảo nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Nam. Riêng đối với bóng đá trẻ, thực hiện như các môn thể thao khác theo quy định Thông tư 86 (26/10/2020) của Bộ Tài chính.

X.P