Danh sách ứng viên 'Quả bóng Vàng' nam Việt Nam 2022

Danh sách ứng viên của Giải thưởng năm nay sẽ tinh gọn, nhưng đảm bảo chất lượng và không để sót bất cứ một tài năng cầu thủ nào.

qbv-1671676672.jpeg
qbv1-1671676756.jpeg
qbv2-1671676756.jpeg
qbv3-1671676756.jpeg
qbv4-1671676756.jpeg
qbv5-1671676756.jpeg
qbv6-1671676756.jpeg
qbv7-1671676756.jpeg
qbv8-1671676756.jpeg
qbv9-1671676756.jpeg
qbv10-1671676756.jpeg
qbv11-1671676757.jpeg
qbv12-1671676757.jpeg
qbv13-1671676757.jpeg
qbv14-1671676757.jpeg
qbv15-1671676757.jpeg
qbv16-1671676757.jpeg
Bảo Ngọc