Đại biểu dự Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lê Ngọc

Sáng 22/5/2023, các đại biểu dự Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

lang1-1684725179.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
lang2-1684725179.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
lang3-1684725179.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
lang4-1684725179.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
lang5-1684725179.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
lang6-1684725179.jpg
Các đại biểu Quốc hội vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
lang7-1684725179.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội sang dự Lễ khai mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. 
lang8-1684725179.jpg
Các đại biểu Quốc hội sang dự Lễ khai mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. 
TTXVN

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.