Đại biểu dự Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 22/5/2023, các đại biểu dự Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

lang1-1684725179.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
lang2-1684725179.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
lang3-1684725179.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
lang4-1684725179.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
lang5-1684725179.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
lang6-1684725179.jpg
Các đại biểu Quốc hội vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
lang7-1684725179.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội sang dự Lễ khai mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. 
lang8-1684725179.jpg
Các đại biểu Quốc hội sang dự Lễ khai mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. 
TTXVN