Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước

Sáng 2/3/2023, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

quoc-hoi-1-1677728088.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: TTXVN
quoc-hoi-2-1677728087.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp. Ảnh: TTXVN
quoc-hoi-3-1677728087.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
quoc-hoi-4-1677728087.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
quoc-hoi-5-1677728087.jpg
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
quoc-hoi-6-1677728087.jpg
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
TTXVN