Phong trào

Bài toán khó của thể thao thành tích cao Hà Nam

04/07/2024

Thể thao thành tích cao hiện có chỉ tiêu đào tạo, huấn luyện tập trung 170 vận động viên. Số lượng vận động viên ít nên việc chọn môn thể thao đào tạo là một bài toán khó cho thể thao thành tích cao Hà Nam. Sau một thời gian dài chọn những “khe cửa hẹp”nghĩa là chọn những môn thể thao ít tỉnh, thành phố khác tập trung đào tạo và có lợi thế dựa trên tình hình thực tế của tỉnh, thể thao thành tích cao Hà Nam đã duy trì đào tạo các bộ môn, như: Bóng đá nữ, Bơi lặn, Vật, Đua thuyền Canoeing, Điền kinh và Bóng chuyền nữ.