Phong trào

Vietrace365 tổ chức Hội nghị Chủ tịch các câu lạc bộ chạy bộ phong trào toàn quốc lần thứ nhất năm 2023

Ngày 9/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Vietrace365 phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Liên đoàn Điền kinh TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Chủ tịch các câu lạc bộ chạy bộ phong trào toàn quốc lần thứ nhất năm 2023. Các đại biểu tham dự cuộc họp mong muốn tổ chức những giải chạy marathon tốt hơn trong tương lai.