Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ về truyền thông chính sách cho cán bộ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ về truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật của ngành.

hoi-nghi-tap-huan-1696327503.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) giai đoạn 2022-2027” và nâng cao trình độ, nghiệp vụ, trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng về truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL của Ngành cho công chức các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí thuộc Bộ.

Bộ VHTTDL yêu cầu việc tổ chức tập huấn phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra. Các giảng viên và học viên tham gia đúng thành phần, thực hiện nghiêm túc theo chương trình Hội nghị tập huấn.

Chủ đề tập huấn là về công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL của Ngành. 

Nội dung tập huấn gồm: Tiếp tục triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022-2027”; Kinh nghiệm tổ chức truyền thông các dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ VHTTDL; Hướng dẫn kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội tại địa bàn cơ sở thông qua hoạt động văn hóa cơ sở và trao đổi, giải đáp nghiệp vụ. 

Học viên dự tập huấn bao gồm đại diện lãnh đạo và công chức trực tiếp tham mưu xây dựng VBQPPL, tổ chức truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ; Đại diện lãnh đạo và phóng viên thực hiện truyền thông chính sách của Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam. Thời gian diễn ra tập huấn dự kiến tháng 10/2023. 

AT