Triển lãm gần 200 ảnh chuyên đề "Văn hóa dân tộc Mường Truyền thống và phát triển" dịp Quốc khánh

Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022); 77 năm ngày Thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên (20/8/1945-20/8/2022); 105 năm Khởi nghĩa Thái Nguyên (30/8/1917-30/8/2022). Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề: "Văn hóa dân tộc Mường Truyền thống và phát triển".

7950-1661751503.jpg
Biểu diễn Chiêng Mường tại lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Hòa Bình năm 2016.

Triển lãm với gần 200 bức ảnh kèm theo bản text giới thiệu những giá trị văn hóa vật chất, tinh thần của người Mường được thể hiện qua làng bản, nhà ở, hoạt động sản xuất, nghề thủ công, trao đổi buôn bán, văn hóa ăn, mặc, ở, tôn giáo tín ngưỡng, ngôn ngữ, chữ viết, âm nhạc và văn nghệ thuật dân gian truyền thống và phát triển. Trong đó có 2 di sản văn hoá là Tri thức dân gian lịch tre (Lịch Đoi/Roi) và Lễ hội truyền thống Khai Hạ của dân tộc Mường vừa mới được công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia vào ngày 31/7/2022 bên cạnh những di sản của Mường đã được công nhận trước đó gồm bộ sử thi "Đẻ đất đẻ nước", mo Mường...

Hoạt động trưng bày mong muốn chuyển tải đến khách tham quan những nội dung, thông điệp về văn hoá dân tộc Mường truyền thống và đương đại. Qua đó, góp phần giáo dục những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường trong cộng đồng 54 dân tộc Việt nam, nhằm tôn vinh, quảng bá, giá trị di sản văn hóa Mường với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập hiện nay; tăng cường sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu văn hóa dân tộc và bản sắc truyền thống và đương đại của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thái Nguyên, du khách trong nước và quốc tế.

Trưng bày mở cửa đón khách tham quan từ ngày 1 đến hết 30/9/2022 tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Thanh Thủy