Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 9

Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc dự kiến sẽ khai mạc tháng 9/2023 tại Bảo tàng Hà Nội.

Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức định kỳ 5 năm/lần nhằm tôn vinh, ghi nhận những thành tựu sáng tạo của các nhà điêu khắc, họa sĩ, nghệ sĩ Việt Nam. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giới họa sĩ, nhà điêu khắc, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, công bố tác phẩm mới và phản ánh trung thực quá trình lao động nghệ thuật, thể hiện cách nhìn riêng và quan điểm sáng tác của họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam.

dieu-khac-1683203217.jpg
Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức định kỳ 5 năm/lần nhằm tôn vinh, ghi nhận những thành tựu sáng tạo của các nhà điêu khắc, họa sĩ, nghệ sĩ Việt Nam.

Đối tượng tham gia là các nhà điêu khắc, họa sĩ, nghệ sĩ là công dân Việt Nam, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài.

Các tác phẩm tham gia Cuộc thi và Triển lãm có đề tài sáng tác tự do, khuyến khích những tác phẩm có tính nhân văn, hướng thiện, phản ánh tích cực đời sống xã hội; không tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, kích động chiến tranh, bạo lực, gây thù hận giữa các dân tộc; truyền bá tư tưởng phá hoại thuần phong mỹ tục; hủy hoại môi trường; không vi phạm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ...

Các tác phẩm gửi tham dự Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc được sáng tác từ năm 2013-2023, chưa từng được trưng bày tại các cuộc thi, triển lãm mỹ thuật có quy mô toàn quốc do Bộ VHTTDL tổ chức.

BTC tuyển chọn tác phẩm qua 2 vòng: Vòng 1 gửi ảnh màu chụp các tác phẩm tham gia tuyển chọn; Vòng 2 sau khi có kết quả chọn tại Vòng 1, BTC sẽ thông báo để các tác giả gửi tác phẩm. Sau đó, Hội đồng nghệ thuật trực tiếp xem tác phẩm được tham gia trưng bày để chấm giải thưởng.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc gồm các loại hình: Tượng trong, khối biểu tượng; phù điêu; tác phẩm sắp đặt điêu khắc, tác phẩm điêu khắc động, tác phẩm điêu khắc ánh sáng; tác phẩm chất liệu.

BTC nhận ảnh chụp tác phẩm gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến hết ngày 30/6/2023 theo địa chỉ: Phòng Mỹ thuật, tầng 3, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, số 38 Cao Bá Quát, Hà Nội. Hoặc email: tl5namdieukhac@gmail.com.

Hà An