Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chủ trì Phiên họp triển khai Kế hoạch công tác năm 2022 của Tiểu ban Văn hóa

Ngày 24/2, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn hóa - đã chủ trì Phiên họp xây dựng Kế hoạch công tác năm 2022 của Tiểu ban. Tham dự Phiên họp có ông Phạm Vinh Quang - Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao), bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thường trực Tiểu ban Văn hóa, các thành viên Tiểu ban và một số đại biểu khách mời.

Mở đầu Phiên họp, bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thường trực Tiểu ban Văn hóa báo cáo dự kiến Kế hoạch công tác năm 2022 của Tiểu ban. Nội dung Kế hoạch gồm hơn 60 nhiệm vụ do các cơ quan thành viên Tiểu ban Văn hóa đề xuất, bao quát các hoạt động quản lý Nhà nước, công tác chuyên môn, thực hiện nghĩa vụ quốc gia tại 4 Công ước UNESCO về văn hóa và 1 Công ước về thể thao mà Việt Nam là thành viên cùng các hoạt động của Chương trình Ký ức Thế giới.

Đó là các Công ước UNESCO 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Công ước UNESCO 1970 về các biện pháp ngăn cấm xuất, nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa, Công ước UNESCO 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, Công ước UNESCO 2005 về phòng chống doping trong thể thao. Dự thảo Kế hoạch đã xác định cụ thể đầu mối của Tiểu ban Văn hóa chủ trì tham gia mỗi Công ước, đề ra các hoạt động cụ thể, mốc thời gian hoàn thành và các cơ quan phối hợp.

Đặc biệt, một số nhiệm vụ cấp bách, quan trọng đã được Tiểu ban Văn hóa và các đại biểu tập trung trao đổi như: Chuẩn bị tham dự Kỳ họp thứ 45 Ủy ban Di sản Thế giới, tổ chức tại Kazan, Nga từ ngày 19 đến 30/6/2022 để bảo vệ Hồ sơ vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà đệ trình UNESCO; Ứng cử thành viên Ủy ban Di sản Thế giới và Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; Theo dõi chặt chẽ các hồ sơ đã nộp UNESCO: Ba Bể - Na Hang, Óc Eo - Ba Thê, Yên Tử, Nghệ thuật làm gốm, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ...; Hỗ trợ Lào trong việc chuẩn bị kế hoạch, thủ tục xây dựng Hồ sơ Vườn quốc gia Hin-nam-no, huyện Bua-la-pha, tỉnh Khăm Muộn trình UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới; Triển khai Lễ đón bằng Nghệ thuật Xòe Thái; Xây dựng Đề án phát triển Mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong  hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO; Triển khai Dự án thí điểm Bộ chỉ số văn hóa với UNESCO, nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số văn hóa Quốc gia và phát triển bền vững;

Tiểu ban cũng dành nhiều thời gian thảo luận, hoạch định những vấn đề có tầm chiến lược như: đề xuất kế hoạch gia nhập Công ước UNESCO 2001 về bảo vệ di sản văn hóa dưới nước; lộ trình thành lập Ủy ban Quốc gia ICOMOS Việt Nam; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với loại hình di sản tư liệu và Chương trình Ký ức Thế giới…

Phát biểu tại Phiên họp, ông Phạm Vinh Quang - Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đánh giá cao vai trò, đóng góp của Tiểu ban Văn hóa trong các hoạt động chung của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, khẳng định vị thế, tiếng nói của Việt Nam tại diễn đàn UNESCO trong thời gian vừa qua. Đồng thời, Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam kiến nghị Tiểu ban Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tiếp tục đóng góp tích cực cho hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong thời gian sắp tới, trên cơ sở phối hợp triển khai Bản Ghi nhớ hợp tác Việt Nam - UNESCO giai đoạn 2021-2025, triển khai Kế hoạch hành động Việt Nam tham gia Hội đồng Chấp hành UNESCO, chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, kỷ niệm 50 năm ra đời Công ước UNESCO 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới…

Kết luận Phiên họp, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn hóa đánh giá cao Cục Hợp tác quốc tế đã đảm nhiệm hiệu quả, chất lượng công tác Thường trực Tiểu ban và tham mưu Lãnh đạo Tiểu ban và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác chuyên môn, đối ngoại và hoạt động của Tiểu ban Văn hóa, đồng thời yêu cầu các thành viên Tiểu ban Văn hóa, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chuyên môn nói riêng và hoạt động của Tiểu ban Văn hóa nói chung.

Đối với Kế hoạch công tác năm 2022 của Tiểu ban Văn hóa, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương-Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn hóa cơ bản nhất trí đối với nội dung tổng hợp, đề xuất của Thường trực Tiểu ban và yêu cầu các cơ quan thành viên cùng nỗ lực chung tay, khắc phục khó khăn, tìm giải pháp thực hiện trong thời gian sớm nhất, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Quốc Anh