Tập huấn Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024-2025

Vừa qua, Cục Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Khai giảng Lớp tập huấn Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024-2025.

Đây là hoạt động thực hiện Quyết định Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, họa sĩ đang làm công tác tuyên truyền, cổ động tại Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hoá, Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật - Điện ảnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Nguyễn Quốc Huy cho biết, trong 2 năm 2024-2025 có nhiều ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, với vai trò, trách nhiệm của công tác tuyên truyền là tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta lựa chọn; khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

quang-canh-lop-tap-huan-1695197189.jpg

Thông qua các hoạt động kỷ niệm để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Các hoạt động tuyên truyền được xác định rõ chủ đề, quy mô các hoạt động kỷ niệm trọng tâm theo quy định hiện hành, bảo đảm kế thừa, đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hướng đến nhiều đối tượng; phù hợp với tính chất, ý nghĩa sự kiện và điều kiện thực tế của đất nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương”, ông Huy cho biết.

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong những năm tới, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lớp tập huấn Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024-2025.

Tại lớp lập huấn, các học viên sẽ được các giảng viên có bề dày kinh nghiệm trong sáng tác tranh cổ động, thiết kế maket sân khấu trao đổi về các chuyên đề: Nâng cao hiệu quả trong sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; Kỹ năng thiết kế maket sân khấu hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, liên hoan tuyên truyền lưu động. “Đây là những nội dung thiết thực, giúp cho các họa sĩ, các cán bộ làm công tác tuyên truyền cổ động nâng cao được kỹ năng sáng tác tranh cổ động, thiết kế maket sân khấu; kỹ năng tuyên truyền cổ động, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương”, ông Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh.

H.A