Tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Nghệ An

Ngày 18/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1651/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Nghệ An.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức đối với công tác quản lý, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho lãnh đạo, công chức tại các địa phương và những người trực tiếp xây dựng, kiểm tra, rà soát hương ước, quy ước.

Theo đó, các nội dung tập huấn bao gồm: Nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; Phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản liên quan; Phổ biến Tài liệu hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố (khu dân cư).

Lớp tập huấn dự kiến được tổ chức trong 01 ngày vào tháng 8/2022 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, với sự tham gia của Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư pháp, Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh Nghệ An; Công chức Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Phòng Quản lý văn hóa và các phòng liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An; Công chức Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; Công chức Văn hóa - xã hội cấp xã và một số trưởng thôn của xã trên địa bàn.

P.V