Thành tích tại SEA Games 32 cho thấy Thể thao nước nhà có bước phát triển mạnh mẽ