Quảng Ninh đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022