OCA) quyết định loại bỏ Hearthstone khởi chương trình thi đấu tại ASIAD 19