MMA được đưa vào chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao Võ thuật trong nhà Châu Á 2023 (AIMAG )